• İletişim 0530 821 52 85

Yönetim Kurulu

Mustafa Hulisi ÖZKAN
Başkan

Ata Can ATALAR
Başkan Yardımcısı

İsmail Kerem BİLSEL
Genel Sekreter

Ali ERŞEN
Sayman

Gazi HURİ
Üye

Hüseyin Arel GERELİ
Üye

Nuri AYDIN
Üye

Barış Kocaoğlu
Üye

Mehmet ARMANGİL
Üye

Mustafa KARAHAN
Bir Önceki Başkan